Menu Zavřeno

Jako architektonické a projekční studio nabízíme následující služby:

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
(architektonické návrhy od jednoduchých studií přes detailní propracované projekty, studie vždy se zpracováním 3D modelu, základní hmotové či detailní vizualizace)

PROJEKČNÍ PRÁCE
(kompletní projektová dokumentace ve všech stupních)

 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební řízení
 • prováděcí projektová dokumentace
 • skutečné provedení stavby

NÁVRHY INTERIÉRŮ

 • architektonický návrh interiéru novostaveb či rekonstruovaných prostor
 • jednoduchý hmotový 3D model
 • detailní 3D model
 • v případě rekonstrukcí (dispoziční změny) zpracování projektové dokumentace

REKONSTRUKCE
(architektonické návrhy rekonstrukcí stavebních objektů)

 • zpracování základních dispozičních úprav
 • architektonický návrh nového využití prostoru
 • jednoduchý 3D model
 • detailní 3D model
 • zpracování kompletní projektové dokumentace

INŽENÝRING

 • zajištění závazných stanovisek DOSS (dotčených orgánů státní správy)
 • zajištění vyjádření správců sítí či dalších organizací
 • vyřízení územního rozhodnutí
 • vyřízení stavebního povolení
 • a další

DÁLE ZPROSTŘEDKUJEME:

 • geodetické zaměření (polohopis, výškopis atd.)
 • stanovení radonového indexu pozemku
 • zajištění statického posudku
 • rozpočty
 • vypracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy)
 • zajištění hydrogeologických posudků
 • a další potřebné posudky, průzkumy a dokumenty potřebné pro vypracování projektové dokumentace či zajištění získání potřebných povolení