Menu Zavřeno

Architektonický ateliér Ateliér Písek byl založen v Písku roku 2013 Ing. arch. Evou Svintekovou.

ING. ARCH. EVA SVINTEKOVÁ (roz. VEŘTÁTOVÁ)

vzdělání:

 • FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
  2007 – 2010 (titul Bc.)
 • FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ
  2011 – 2013 (titul Ing. arch.)
 • FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
  2013 – v současnosti přerušeno
  doktorské studium „Prostorové formy železobetonových sakrálních staveb v ČR“
  studium u doc. Ing. Martina Pospíšila, PhD. (Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT)
  (stipendijní pobyt na TU Wien – prof. Stalla 03-05/2016)
 • AUTORIZACE ČKA (ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ)
  obor architektura (A.1) – ČKA 04548 – od roku 2017

ostatní:

 • jazykové znalosti
 • německý jazyk – středně pokročilý
 • anglický jazyk – středně pokročilý
 • od roku 2018 členka Czech Deco Team